Samorząd Uczniowski

opiekun SU –  Lucjana Sarna

skład SU na rok szkolny 2014/2015:

przewodnicząca              –  Weronika Nowaczewska

z-ca przewodniczącego  – Małgorzata Turczyn

sekretarz                          – Antoni Odziemek

skarbnik                           – Zuzanna Hanusiewicz

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego
na rok szkolny 2014 / 2015
1. Opracowanie planu pracy SU
2 .Zagospodarowanie gazetki szkolnej SU
3 .Dzień Edukacji i ślubowanie klasy 1
4 . Zbiórka runa leśnego we współpracy z Kołem Łowieckim Cyranka i zbiórka surowców wtórnych
5. Dzień wszystkich Świętych –zapalanie zniczy na opuszczonych grabach
6. Przygotowanie gazetki Ściennej pt. „Święto Niepodległości”
7. Dzień Grzeczności– przypominamy czarodziejskie słowa
8. Wstępna punktacja konkursu ”Super klasa”
9 . Świąteczna dekoracja szkoły z okazji Bożego Narodzenia
10. Piszemy kartki świąteczne
11.Podsumowanie pracy SU na pierwszy semestr
12. Zabawa Karnawałowa
13. Walentynki- Poczta Walentynkowa
14. Dzień Zdrowego odżywiania –jemy owoce i warzywa
15. Dzień Wiosny- Dzień Patrona
16. Dekoracje szkoły z Okazji Świąt Wielkanocy
17.Przygotowanie Gazetki Ściennej pt. „ Święto konstytucji 3 maja”
18. Kochamy nasze mamy. Prezentacja laurek
19.Rostrzygnięcie konkursu „Super Klasa”
20.Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego
21.Podsumowanie pracy szkolnej za rok szkolny 2014/2015
22.Wybór samorządu szkolnego na rok szkolny 2015/2016
23.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

 

regulamin konkursu SUPERKLASA

Cele konkursu:

– integracja zespołu klasowego,

– kształtowanie zdrowej rywalizacji i pozytywnych emocji,

– wdrażanie do współzawodnictwa i współodpowiedzialności.

 

1. Organizatorem konkursu jest samorząd uczniowski przy szkole Podstawowej   im. Wł . Puchalskiego w Proboszczowie.

2. Adresatami konkursu są wszyscy  uczniowie szkoły.

3. Rywalizować ze sobą będą klasy I – VI

4. Konkurs zostaje wprowadzony w życie 1 września każdego roku szkolnego i trwa do połowy czerwca b.r.szkolnego.

5.Wstępne wyniki konkursu  będą podawane po zakończeniu pierwszego półrocza na tablicy SU.

6.Wyniki końcowe zostają ogłoszone na  uroczystym apelu kończącym rok szkolny. Jest to suma pkt. z całego roku szkolnego .

7. Opiekun SU sporządza protokół  z przebiegu konkursu, który zostaje zatwierdzony przez wych. klas.

8” Super klasa” dostaje dofinansowanie do imprezy klasowej zorganizowanej według własnego pomysłu.

 

Punktacja:

1.Średnia klasy za pierwsze półrocze i końcoworoczna.

– I miejsce – 10pkt

– II miejsce – 9pkt

– III miejsce  – 8pkt

– IV miejsce -7pkt

– V miejsce – 6pkt

-VI miejsce- 5pkt

2. Frekwencja klasy za pierwsze półrocze i końcoworoczna.

– punktacja jak wyżej.

3. Udział w zbiórkach surowców wtórnych i runa leśnego.

Przelicznik na osobę , punktacja jak wyżej.