Rada Pedagogiczna

 

Danuta Kureła – wychowanie przedszkolne, wychowanie do życia w rodzinie

Beata Gralak – edukacja wczesnoszkolna,muzyka,plastyka

Mirosława Jarocka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe,informatyka

Urszula Panek – edukacja wczesnoszkolna

Lucjana Sarna – wf, zajęcia techniczne

Irena Handzlik – przyroda

Bogusław Gaworecki – j.polski, historia

Jerzy Zagórski – matematyka, zajęcia komputerowe

Edyta Gontarek -j.niemiecki

Barbara Gałuszka – religia

ks. Mirosław Łyczko – religia