Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Proboszczowie

Urszula Panek

od 1.09.1994 r.

0 komentarzy

Dodaj komentarz