Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

zapraszamy na fotorelację

Czytaj dalej

Egzamin ośmioklasisty 2020

.

Czytaj dalej

Harmonogram konsultacji

Czytaj dalej

PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA

Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020

WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 4 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

            Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780)

– zarządza się, co następuje:

1. W okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka:

  • Gminnego Przedszkola w Twardocicach,
  • oddziałów przedszkolnym w szkołach podstawowych.

Czytaj dalej

Ogloszenie

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie decyzji rządu zawieszenie zajęć w szkole zostaje przedłużone do 24 maja 2020 r. Realizacja zajęć dydaktycznych nadal odbywać się będzie zdalnie. Termin egzaminu ósmoklasisty został wyznaczony na 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

W dalszym ciągu szkoła pracuje w ograniczonym zakresie.

Kontakt telefoniczny z sekretariatem 76 877-50-31 w godz. 8:00 – 15:00.

Czytaj dalej

Dzień Ziemi

Zdalny apel uczniów klasy VIII

Czytaj dalej

Uwaga!

STAN EPIDEMII W POLSCE –

ZAJĘCIA W SZKOLE ODWOŁANE.

Dyrektor szkoły informuje, że szkoła pozostaje zamknięta do 26 kwietnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN. W dalszym ciągu obowiązuje zdalne nauczanie uczniów. Szkoła pracuje w ograniczonym zakresie.

Kontakt telefoniczny z sekretariatem 76 877-50-31 w godz. 8:00 – 15:00.

 

Czytaj dalej