Stop – smog

Szkoła Podstawowa w Proboszczowie – klasy 4-8 – wzięła udział w projekcie zorganizowanym przez Sudecką Zagrodę Edukacyjną z Dobkowa pt. „Ograniczamy emisję w Krainie Wygasłych Wulkanów” – akcja dla szkół “Uczniowie kontra 🐉(k=g)”. Każda klasa wykonała na godzinach wychowawczych piękne plakaty dot. w/w temat każdy wychowawca wspierał swoich wychowanków w trakcie powstawania ich prac, wspólnie z nimi omawiał problem smogu, który jest bardzo groźny dla naszego zdrowia. Efektem końcowym była dokumentacja fotograficzna zarówno plakatów jak i procesu ich tworzenia. (więcej…)

andrzejki

27 listopada odbyła się długo wyczekiwana impreza andrzejkowa. Uświetniły ją przeboje muzyki współczesnej. Dzieci kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja brały udział w wróżbach przygotowanych przez starsze klasy. Organizatorzy zabawy zorganizowali wiele ciekawych zabaw i konkursów, w których chętni Dowiedz się więcej…

Przyroda łagodzi zmiany klimatu – rabata kwiatowa

PRZYRODA ŁAGODZI ZMIANY KLIMATU – rabata kwiatowa
Ostatnim, trzecim etapem realizowanego przez naszą szkołę projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu” było założenie bioróżnorodnej rabaty, która może być praktycznym i lokalnym przykładem łagodzenia zmian klimatu w otoczeniu szkoły. Posadziliśmy rodzime gatunków drzew, krzewów, jako gatunków odpornych na susze, posadziliśmy zioła, zamontowaliśmy domki dla dzikich owadów zapylających. (więcej…)

Przyroda łagodzi zmiany klimatu-zajęcia terenowe

PRZYRODA ŁAGODZI ZMIANY KLIMATU – zajęcia terenowe
Drugim etapem projektu „Przyroda łagodzi zmiany klimatu” były zajęcia terenowe dla uczniów klasy V. Podczas zajęć obserwowaliśmy skutki zmian klimatu w najbliższym otoczeniu szkoły. Uczniowie pod opieką edukatorów z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” z Legnicy oraz wychowawcy, przeprowadzili obserwacje siedlisk i gatunków oraz wzięli udział w kilku zabawach edukacyjnych. To był dobrze wykorzystany czas. Oprócz zabawy spora dawka wiedzy (więcej…)