PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA

  Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w konkursie PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA EDYCJA 2020. Do wygrania jest 20 nowoczesnych podwórek ze strefa sportową, naukową i artystyczną. Aby zagłosować wystarczy założyć konto na stronie: https://podworko.nivea.pl/ – następnie kliknąć na żółty przycisk Więcej…

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020

WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 4 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

            Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780)

– zarządza się, co następuje:

1. W okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka:

  • Gminnego Przedszkola w Twardocicach,
  • oddziałów przedszkolnym w szkołach podstawowych.

(więcej…)

Ogloszenie

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie decyzji rządu zawieszenie zajęć w szkole zostaje przedłużone do 24 maja 2020 r. Realizacja zajęć dydaktycznych nadal odbywać się będzie zdalnie. Termin egzaminu ósmoklasisty został wyznaczony na 16, 17, 18 czerwca 2020 r. W Więcej…

Adres Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Proboszczowie

tel/fax:  76/8775031

sekretariat@spproboszczow.pl

Godziny Przyjęć

Sekretariat czynny codziennie 7.00 – 14.00

Dyrektor Szkoły przyjmuje: codziennie 13.00 – 14.00

Pedagog:

PONIEDZIAŁEK 10.30 – 14.30

ŚRODA 9.45 – 12.45

Rodzic na spotkanie z pedagogiem umawia się telefonicznie lub e-mailowo

agnieszkakot13@gmail.com