Jadwiga Grzybczyk – wychowanie przedszkolne

Danuta Kureła – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

Beata Gralak – edukacja wczesnoszkolna,muzyka,plastyka

Mirosława Jarocka – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe,informatyka

Urszula Panek – edukacja wczesnoszkolna

Lucjana Sarna – wf, technika

Irena Handzlik – j.polski, przyroda

Bogusław Gaworecki – j.polski, historia, informatyka

Jerzy Zagórski – matematyka, chemia

Edyta Gontarek -j.niemiecki

Barbara Gałuszka – religia, wychowanie do życia w rodzinie

ks. Mirosław Łyczko – religia

Elżbieta Bandyk – historia, geografia, doradztwo zawodowe

Tomasz Ogonowski – fizyka, informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Rafał Wolski – biologia, wf

Łukasz Ziemniak – j.angielski

Agnieszka Kot – pedagog

0 komentarzy

Dodaj komentarz