Statut Szkoły Podstawowej im.Włodzimierza Puchalskiego w Proboszczowie w trakcie aktualizacji