Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

2 września 2019 – rozpoczęcie roku szkolnego.

23 grudnia 2018 – 31 grudnia 2019 – zimowa przerwa świąteczna.

10 – 23 lutego  2020 – ferie zimowe – woj. dolnośląskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. zachodniopomorskie.

….. kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

  • .. kwietnia 2020, godz. 9:00 (język polski)
  • .. kwietnia 2020,godz. 9:00 (matematyka)
  • .. kwietnia 2020, godz. 9:00 (język obcy nowożytny)

9 kwietnia  – 14 kwietnia 2020 – wiosenna przerwa świąteczna.

26 czerwca 2020 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – ferie letnie

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI