Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

3 września 2018 – rozpoczęcie roku szkolnego.

23 grudnia 2018 – 31 grudnia 2018 – zimowa przerwa świąteczna.

28 stycznia – 10 lutego  2019 – ferie zimowe – woj. dolnośląskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. zachodniopomorskie.

15-17 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty

  • 15 kwietnia 2019, godz. 9:00 (język polski)
  • 16 kwietnia 2019, godz. 9:00 (matematyka)
  • 17 kwietnia 2019, godz. 9:00 (język obcy nowożytny)

18 kwietnia  – 23 kwietnia 2019 – wiosenna przerwa świąteczna.

Egzamin ósmoklasisty – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

21 czerwca 2019 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

13.10.2018r.

 

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

 

L.p. FORMA SPOTKANIA DATA  

GODZINA

 

1. Konsultacje   24.10.2018r.  

17.00 – 18.00

 

3. Konsultacje odwołane
   
4. Zebranie 05.12.2018r.  

17.00

 

5. Zebranie 23.01.2019r.  

17.00

 

6. Konsultacje 27.02.2019r.  

17.00 – 18.00

 

7. Konsultacje 27.03.2019r.  

17.00 – 18.00

 

8. Konsultacje 23.04.2019r.  

17.00 – 18.00

 

9. Zebranie 14.05.2019r.  

17.00