Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1 września 2020 – rozpoczęcie roku szkolnego.

23 grudnia 2020 – 31 grudnia 2020 – zimowa przerwa świąteczna.

18 – 31 stycznia  2021 – ferie zimowe – woj. dolnośląskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie, woj. zachodniopomorskie.

….. kwietnia 2021 r. – egzamin ósmoklasisty

  • 25 maja 2021, godz. 9:00 (język polski)
  • 26 maja 2021,godz. 9:00 (matematyka)
  • 27 maja 2021, godz. 9:00 (język obcy nowożytny)

1 kwietnia  – 6 kwietnia 2021 – wiosenna przerwa świąteczna.

25 czerwca 2021 – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI