jak zacząć:

jak przeprowadzić lekcję na meet:

tablica na lekcji:

praca z tablicą: