Dodatkowe zadanie z inf7

– Wykonaj 3 zaproszenia w GIMPie na andrzejki, zakończenie roku szkolnego i Wielkanoc.