W ramach zajęć proszę wykonać  lekcje na platformie Edunect – Od Piastów do Jagiellonów – powtórzenie