W ramach zajęć proszę zapoznać się z tematem: Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski i wykonać zadanie 1 i 3 s.179 (Sprawdź się) w zeszycie

oraz

wykonać zadania  na EdunectUpadek Rzeczypospolitej – powtórzenie