Proszę zapoznać się z tematem I wojna światowa na ziemiach polskich oraz wykonać  zadania 1,2,3 str. 174 w zeszycie.