W ramach zajęć proszę:

  1. czytać lekturę Mikołajek
  2. napisać opowiadanie  o przygodach Pinokia (które zaczęliśmy na lekcji)
  3. opisać dowolny przedmiot 
  4. na  platformie Edunect – Powtórzenie: czasownik, ortografia, czytanie ze zrozumieniem

 prace pisemne wykonaj w zeszycie lub prześlij na adres admin@spproboszczow.pl do 20 marca 2020 r.