W ramach zajęć proszę:

  1. czytać lekturę Dywizjon 303
  2. To osoba, z której warto brać przykład. Napisz charakterystykę wybranej postaci literackiej
  3. Napisz opowiadanie, które zakończysz refleksją: Nie była to dobra decyzja.

Prace pisemne proszę wysłać do 19 marca 2020 r.na adres admin@spproboszczow.pl