W ramach zajęć proszę:

  1. przeczytać lekturę – Ouo vadis
  2. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz wybranej książki . Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
  3. Przypomnij sobie wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie.
  4. Napisz przemówienie  Uczymy się dla siebie a nie dla stopni  – 200 słów

Prace pisemne  proszę wysłać do 20 marca 20202 r.na adres admin@spproboszczow.pl