DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 IM.WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W PROBOSZCZOWIE
ogłasza
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA ORAZ DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kartę zgłoszenia dziecka można odebrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej
im.Włodzimierza Puchalskiego od 8.00 do 15.00 lub pobrać ze strony szkoły (link poniżej).

karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego
karta zapisu dziecka do I klasy

Uzupełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie najpóźniej do dnia 31.03.2020 r.