Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie decyzji rządu zawieszenie zajęć w szkole zostaje przedłużone do 24 maja 2020 r. Realizacja zajęć dydaktycznych nadal odbywać się będzie zdalnie. Termin egzaminu ósmoklasisty został wyznaczony na 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

W dalszym ciągu szkoła pracuje w ograniczonym zakresie.

Kontakt telefoniczny z sekretariatem 76 877-50-31 w godz. 8:00 – 15:00.