DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W PROBOSZCZOWIE

ogłasza

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  DZIECI PIĘCIOLETNICH

NA ROK SZKOLNY 2020/21

Kartę zgłoszenia dziecka można

 pobrać ze strony szkoły (link) .

Uzupełnioną kartę należy odesłać na adres sekretariat@spproboszczow.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły

najpóźniej do d nia 25.08.2020 r.w godzinach od 8.00 do 15.00