Szanowni Państwo.

Od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych.  Klasy 4-8 nadal realizują nauczanie na odległość.

Od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. Uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną.

Obowiązkiem każdego ucznia jest brać czynny udział w zajęciach. Komunikacja z dyrektorem szkoły i nauczycielami odbywają się przede wszystkim przez e-dziennik, a zajęcia będą odbywać się w formie online przez Classroom.

Uwaga

Klasa O realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole.