22 marca dzieci z oddziału przedszkolnego uroczyście powitały nową porę roku – Wiosnę, zaś pożegnały Zimę. Barwnym korowodem przemaszerowały ulicami naszej wsi.