DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM.WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W PROBOSZCZOWIE
ogłasza

ZAPISY DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej www.spproboszczow.pl (link) lub na życzenie odebrać w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego od godz. 8.00 do 15.00. Uzupełnioną kartę należy przesłać e-mailem na adres sekretariat@spproboszczow.pl lub włożyć do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku przy wejściu do szkoły najpóźniej do dnia 30.04.2021 r.