Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży.