W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkolaki wzięły udział w projekcie ekologicznym  „Ekokulturalne przedszkole”.

Cele główne projektu: poszerzanie świadomości ekologicznej; kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;  rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;  kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.