19 listopada uczniowie klasy IV i V uczyli się udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej. Uważamy, że posiadanie takich umiejętności jest wszystkim bardzo potrzebne

25 listopada klasa II również uczyła się udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Kategorie: I.Handzlik