DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W PROBOSZCZOWIE

ogłasza

ZAPISY DO KLASY I

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej www.spproboszczow.pl ( link do pobrania) lub na życzenie odebrać w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego od godz. 8.00 do 15.00. Uzupełnioną kartę należy przesłać e-mailem na adres sekretariat@spproboszczow.pl lub włożyć do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku przy wejściu do szkoły najpóźniej do dnia 22.04.2022 r.