4 listopada uczestniczymy w warsztatach teatralnych, które odbywały się  w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.  Kolejny wyjazd odbywał się  w ramach  projektu
„Wspomagamy naukę”. Sprawozdanie z przebiegu tego wydarzenia ukaże się w gazetce szkolnej.