11 grudnia 2022r kl.1-4 uczestniczyły w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Czaplach, gdzie z wielką czcią oddały pokłon małemu Jezusowi, a dźwięki kolędy popłynęły do wszystkich serc.