20 stycznia w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Proboszczowie obchodzono uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Jest to święto, które daje najbliższym wiele ciepła, radości i miłości, wnuczęta mogą okazać swój szacunek.Tak wiele zawdzięczamy naszym Babciom i Dziadkom, dlatego uczczono ten dzień w szczególny sposób. Dzieci przygotowały program artystyczny składający się z dwóch części. W pierwszej pojawiły się wiersze i piosenki.Nie zabrakło również gromkiego „Sto lat” dla wszystkich Babć i Dziadków i upominków, które zostały przygotowane i wręczone przez wnuków. Dziadkowie nagrodzili dzieci wielkimi brawami. Wszyscy z dumą patrzeli na swoje wnuczęta. Część artystyczną zakończyła się zaproszeniem  na herbatkę i sodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości. Dzień, który ukazał nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile.