Rezerwat przyrody „Stawy Przemkowskie” – rezerwat faunistyczny i wodny, będący częścią Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim. Na rezerwat składa się 30 stawów (w dwóch kompleksach) wraz z otaczającymi jesionowo-olszowymi łęgami oraz łąkami z kępami wierzbowych zarośli.

Kategorie: I.Handzlik