ZARZĄDZENIE Nr 31/2020

WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 4 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

            Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780)

– zarządza się, co następuje:

1. W okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka:

  • Gminnego Przedszkola w Twardocicach,
  • oddziałów przedszkolnym w szkołach podstawowych.

(więcej…)

Ogloszenie

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie decyzji rządu zawieszenie zajęć w szkole zostaje przedłużone do 24 maja 2020 r. Realizacja zajęć dydaktycznych nadal odbywać się będzie zdalnie. Termin egzaminu ósmoklasisty został wyznaczony na 16, 17, 18 czerwca 2020 r. W dalszym ciągu szkoła pracuje w ograniczonym zakresie. Kontakt telefoniczny z Więcej…

Uwaga!

STAN EPIDEMII W POLSCE – ZAJĘCIA W SZKOLE ODWOŁANE. Dyrektor szkoły informuje, że szkoła pozostaje zamknięta do 26 kwietnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN. W dalszym ciągu obowiązuje zdalne nauczanie uczniów. Szkoła pracuje w ograniczonym zakresie. Kontakt telefoniczny z sekretariatem 76 877-50-31 w godz. 8:00 – 15:00.  

Próbne egzaminy językowe

Tutaj do pobrania arkusze i materiały do egzaminu:     JĘZYK NIEMIECKI Arkusz  egzaminacyjny Karta odpowiedzi Plik dźwiękowy Zeszyt rozwiązań   JĘZYK ANGIELSKI Arkusz  egzaminacyjny Karta odpowiedzi Plik dźwiękowy Zeszyt rozwiązań Uzupełniony zeszyt zadań proszę przesłać  do: admin@spproboszczow.pl

Próbny egzamin ośmioklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania, np.

  • w pliku w edytorze tekstów;
  • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
  • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Rozwiązane zadania  z poszczególnych przedmiotów proszę przekazywać drogą mailową z nauczycielami tych przedmiotów. (więcej…)

Adres Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Proboszczowie

tel/fax:  76/8775031

sekretariat@spproboszczow.pl

Godziny Przyjęć

Sekretariat czynny codziennie 7.00 – 14.00

Dyrektor Szkoły przyjmuje: codziennie 13.00 – 14.00

Pedagog:

PONIEDZIAŁEK 10.30 – 13.30

ŚRODA 9.40 – 13.40

Rodzic na spotkanie z pedagogiem umawia się telefonicznie lub e-mailowo

agnieszkakot13@gmail.com