Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

pt. „Czarodziejski ptak”

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z Gminy Pielgrzymka.
 1. Dyrektor szkoły, której uczniowie biorą udział w konkursie, wskazuje nauczyciela,  który zostanie Szkolnym Organizatorem Konkursu.
 1. Etapy eliminacji:
  • Eliminacje szkolne – do 30 stycznia
  • Eliminacje gminne – 14 lutego

            Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolny Organizator Konkursu. Szkoły dostarczają

            tylko prace finałowe. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej

            w  Proboszczowie do 10 lutego 2014 roku

 1. Format prac nie mniejszy niż A3. Technika prac dowolna (preferowane będą prace przestrzenne). Każda praca powinna być opisana: ( imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa).
 1. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac wg kategorii dnia

            14 lutego 2014 roku

 1. Finaliści otrzymają nagrody, a  Szkolny Organizator Konkursu otrzyma pisemne

      podziękowanie. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas Dnia Wiosny.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania i publikowania prac

      konkursowych. Prace nie podlegają zwrotowi.

 

Organizatorzy

 

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz