REGULAMIN

I GMINNEGO KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO

PT. „ SŁOWA JAK WIATR”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II zaprasza uczniów klas IV- VI Szkół Podstawowych do udziału w III Gminnym konkursie z języka polskiego.

 

Cel:

 • zwrócenie uwagi uczniów  na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego,
 • rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli,
 • rozbudzanie zainteresowania literaturą piękną.

 

Zakres wiedzy i umiejętności:

 • składnia, słowotwórstwo, fleksja, frazeologia i leksyka; umiejętność analizy

i interpretacji  różnych tekstów  kultury, świadomość językowa, tworzenie wypowiedzi, wartościowanie. Wymagania są zgodne z obowiązującą Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

 

Termin: 17 marzec godz. 1200.

Miejsce: Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Pielgrzymce

Regulamin konkursu:

 1. Każda szkoła otrzyma drogą internetową zestaw pytań wraz z odpowiedziami.
 2. Otrzymane pytania posłużą uczniom jako materiał ćwiczeniowy.
 3. Szkoły przeprowadzą wewnętrznie eliminacje i wyłonią swoich przedstawicieli( dwóch  uczniów na każdym poziomie – kl. IV, V, VI).
 4. Uczniowie losują zestaw i piszą test z zadań zamkniętych.
 5. W roku szkolnym 2013/14 w każdym zestawie pojawi się jedno pytanie nie ujęte w zestawie ćwiczeniowym.
 6. Czas trwania konkursu – 1 h.
 7. Komisja konkursowa wyłoni laureatów po sprawdzeniu testu.
 8. Uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
 9. Nauczyciele otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w konkursie.

10. Zgłoszenia uczniów przyjmowane są w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce do 3 marca 2014 roku., tel.: 76 877 50 94.

Organizatorzy

 

 

 

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz