W sobotę rano przy sprzyjającej pogodzie uczniowie klasy IV wybrali się na poszukiwanie źródeł naszej rzeki Skory.

Zanim rozpoczęliśmy wędrówkę należało najpierw odnaleźć rzekę na mapie, zorientować mapę z kompasem, a następnie wyznaczyć kierunek marszu.

Gdy wszystko sprawnie zrobiliśmy, to pozostało nam tylko wykonanie założeń czyli odnalezienie właściwej  drogi w terenie.

Podczas marszu posiłkowaliśmy się wskazówkami zamieszczonymi

w książce pana Jerzego Kucharskiego, który przebył tę trasę rowerem.

Na pierwszy postój zatrzymaliśmy się na Dzwonkowej Drodze, która łączyła Lwówek Śląski ze Świerzawą. Nazwa drogi ma swoje korzenie jeszcze w średniowieczu, a nazwana została prawdopodobnie za sprawą trędowatych, którzy dzwonkami ostrzegali mieszkańców przed przemarszem. 

Ruiny, przy których zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie to dawna kolonia Rząśnika. Na starych mapach nosi nazwę Stefanów lub Sądrecko.

Bardzo dużym zaskoczeniem dla nas było  odkrycie źródeł naszej rzeki. Każdy z nas zupełnie inaczej wyobrażał sobie to miejsce. Z książki pana Kucharskiego dowiedzieliśmy się, że teren podmokły wokół źródła nazywa się młaką.

Kiedyś w tym miejscu stała jeszcze tablica informująca, że jest to źródło Skory, ale zapewne jakiś „zbieracz metalu” zabrał ją. Teraz można rozpoznać źródło tylko za pomocą dużego kamienia, który powoli zarasta trawami.

W drodze powrotnej oczywiście odpoczynek i  ognisko oraz smażenie kiełbasy.

Pogoda jak widać dopisała, humory uczestników również, teraz pozostanie nam tylko opisać wrażenia, a dla zdolniejszych wykonanie planu przebytej trasy.

                                                                                                         Uczniowie klasy IV

 

Kategorie: I.Handzlik

0 komentarzy

Dodaj komentarz