Przyrody można się uczyć z książek, z Internetu, albo tak jak my,
od myśliwych z Koła Łowieckiego „Cyranka”.
Myśliwi współpracują z nami od wielu lat w ramach akcji „ożywić pola”.
Ten rok został ogłoszony rokiem kaczki. Wcześniejsze nasze działania miały miejsce w terenie,
tym razem postanowiliśmy rozpocząć od lekcji w klasie.
Była to również okazja, aby zaprezentować pracownię multimedialną (jedyną w gminie),
którą otworzyliśmy w roku ubiegłym.

 

Lekcję rozpoczęliśmy od podania tematu i celów.

Temat: Ożywić pola – „Rok kaczki”

Cele lekcji:

  • poznanie nowego gatunku ptaków,
  • zrozumienie zależności występujących między człowiekiem a środowiskiem naturalnym,
  • uświadomienie uczniom celowości podejmowania takich działań

Następnie uczniowie zaprezentowali wykonane przez siebie prezentacje w formie papierowej.

Pierwszy zaprezentował się Arek, który własnoręcznie namalował  większość kaczek żyjących w Polsce. 

 

Następnie Szymon i Krzysztof przedstawili nam zwyczaje mandarynek.

 

Dziewczęta: Kasia, Zuzia i  Paulina przygotowały interesujące wiadomości o cyrance.

 

Kasia z Tomkiem opowiedzieli nam o kaczce krzyżówce.

Na zakończenie nasi klasowi poeci: Jasiek i Kamil zaprezentowali swój własny wiersz.

                            Kaczy sen

Pewien rolnik piękny, młody

poszedł nad skorzańskie wody

i podziwiał piękną kaczkę,

co siedziała gdzieś za krzaczkiem.

                       Rzucił więc kromeczkę chleba,

                       taką piękność żywić trzeba.

Na te słowa oniemiała,

do rolnika powiedziała.

Dzisiaj karmisz mnie bogato,

jutro w ściekach zginę za to.

                       Przemyśl swoje zachowanie,

                        bo tragedia tu się stanie.

 

Prezentacje bardzo podobały się naszym gościom i będą ozdobą ich biura na najbliższy rok.

 

Następnie podsumowaliśmy wiadomości o kaczkach prezentacją multimedialną
przygotowaną specjalnie na lekcję.

kliknij na obrazek

Na  zakończenie głos zabrali nasi goście i szczegółowo omówili cele takich akcji.
Uzupełnili naszą wiedzę o ciekawostki przyrodnicze z własnego podwórka.
Przypomnieli zasady, jakimi kierują się myśliwi  i utwierdzili nas w przekonaniu,
że tylko wspólny wysiłek może przynieść  oczekiwane rezultaty. 

 

Jeżeli będziemy wszyscy (ci mali i ci duzi)podejmować działania w obronie przyrody,
to za kilkanaście lat  na pewno usłyszymy jeszcze kwakanie kaczek i śpiew innych ptaków.

 Na ścianie naszej pracowni przyrodniczej wiszą plansze
zrobione przez nas w poprzednich latach w podobnej akcji.
Służą teraz jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu przyrody. 

Po skończonej lekcji udaliśmy się do zaprzyjaźnionego gospodarza,
aby zainstalować kosze lęgowe dla kaczek zakupione przez Koło Łowiecki „Cyranka”.               

                                                                                                           Uczniowie klasy VI

Kategorie: I.Handzlik

0 komentarzy

Dodaj komentarz