W konkursie brali udział uczniowie klas II i III z czterech szkół :
z Pielgrzymki, Nowej Wsi Grodziskiej, Sędzimirowa i Proboszczowa.
W sumie 13 osób zmierzyło się z dyktandem i zagadkami ortograficznymi,
przygotowanymi przez panią metodyk Teresę Siudak .

 


W kategorii klas drugich najlepsza była Weronika Jarosz ze SP z Pielgrzymki,
drugie miejsce przypadło Karolinie Żelichowskiej z Nowej Wsi Grodziskiej,
trzecie miejsce zajęła Isabela Dusza z Nowej Wsi Grodziskiej.
W kategorii klas trzecich pierwsze miejsce zajął Jakub Kiwak z Pielgrzymki, drugie Victoria Dusza z Nowej Wsi Grodziskiej,
a trzecie Monika Rudnik z Pielgrzymki.

 


Przed ogłoszeniem wyników wszyscy uczestnicy konkursu mieli okazję porozmawiać
degustując się słodkim poczęstunkiem .
Każdy uczestnik otrzymał od pani dyrektor Urszuli Panek pamiątkowy dyplom,
a laureaci dodatkowo nagrody książkowe.

 

Kategorie: Bez kategorii

0 komentarzy

Dodaj komentarz