Na konkurs ogłoszony przez SP Proboszczów i Koło Łowieckie „Cyranka”
napłynęło 17 prac (wierszy i opowiadań).

Jury w składzie B. Gaworecki, U. Panek, J. Puchłowska, I. Handzlik przyznało:

1 miejsce  – Ewie Szymańskiej uczennicy klas VI  Szkoły Podstawowej w Sędzimirowie

2 miejsce – Małgorzacie Turczyn uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej w Proboszczowie

3 miejsce –  Julii Chojneckiej i Tymoteuszowi Bałtrukiewiczowi  –
uczniom Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce.

Kategorie: Bez kategorii

0 komentarzy

Dodaj komentarz