Konkurs na szopkę

UWAGA !!!
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie zaprasza rodziny do udziału w konkursie na szopkę bożonarodzeniową.

Warunki konkursu
– Konkurs skierowany jest do mieszkańców Proboszczowa
– Technika: praca przestrzenna
– Format: dowolny
– Zgłoszone na konkurs prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem
– Prace należy złożyć do sekretariatu szkoły w terminie do 18.12.2015r

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
– Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 22.12.2015r podczas apelu świątecznego w SP w Proboszczowie.
– Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
– Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania otrzymanych prac w publikacjach związanych z konkursem.

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>