Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Proboszczowie obchodziła siedemdziesiąte urodziny! Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w piątek 22 kwietnia, ale przygotowania do nich znacznie wcześniej. Nauczyciele  opracowali projekt scenografii i programu artystycznego. Uczniowie w  formie plastycznej wyrażali też swoje odczucia na temat: „Szkoła w moim sercu”. Poza tym przygotowano wystawę fotografii, dyplomów, materiałów archiwalnych, pomocy dydaktycznych i pamiątek, objęte wspólnym hasłem „70 lat Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Proboszczowie”. Wydano też okolicznościowy folder.W ciągu siedemdziesięciu lat istnienia w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Proboszczowie pracowało wielu nauczycieli i  księży, kierowało nią 11 dyrektorów – najdłużej tę funkcję sprawuje obecna dyrektor Urszula Panek (od 1994 r.).

Zapraszamy do galerii

Obecnie do szkoły uczęszcza  76   uczniów, w tym  50 – w klasach 0-III. Nauka odbywa się w 2 budynkach – w jednym klasy młodsze i oddział przedszkolny, a w drugim klasy IV-VI. Zatrudnionych jest  12 nauczycieli i 8 pracowników niepedagogicznych.

Dzień obchodów jubileuszu 70-lecia szkoły rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Świętej Trójcy. Stamtąd za pocztem sztandarowym zebrani goście, nauczyciele, pracownicy, uczniowie przeszli do budynku szkoły.  Po odśpiewaniu hymnu zebrania na sali uczestnicy zapoznali się z historią szkoły – obejrzeli prezentację multimedialną, przeplataną wystąpieniami byłych dyrektorów – Ryszarda Kołaczka i Andrzeja Zychowicza, opiekunki zespołu wokalnego „Ostrzyca” Bogumiły Wawrzyńskiej oraz wywiadami z byłymi  uczniami.

Podczas nadzwyczaj udanego spotkania świętujący 70-lecie goście, pracownicy i uczniowie usłyszeli skierowane pod adresem Jubilatki życzenia wielu sukcesów i kolejnych jubileuszy.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz