Dziś odbyły się pierwsze zajęcia  z Leśnej Akademii Sportu, które obejmowały bieg wytrzymałościowy i rzut piłką lekarską.

Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) to projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, polegający na zwiększeniu aktywności fizycznej oraz popularyzacji pozytywnego nastawienia do sportu poprzez organizację zajęć lekkoatletycznych z wykorzystaniem infrastruktury szkolnej i leśnej. W ramach projektu, w zakwalifikowanej szkole, realizowane są jednodniowe treningi, prowadzone przez wybitnych sportowców. Zajęcia polegają na szeregu gier i zabaw lekkoatletycznych , połączonych z quizem wiedzy o sporcie.

Szkoły biorące udział w projekcie są wyposażane w sprzęt sportowy, konieczny do przeprowadzenia zajęć, który po ich zakończeniu pozostaje do dyspozycji szkoły. Na zakończenie treningu każdy z uczniów otrzymuje dyplom ukończenia treningu oraz poradnik z ćwiczeniami do samodzielnego wykonywania. Dodatkowo z przesłanych przez szkoły propozycji lekcji wychowania fizycznego w kompleksie leśnym, zostanie wydana publikacja on-line w postaci zestawu scenariuszy zajęć wychowania fizycznego.

Realizacja projektu odbywa się przy współpracy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

 

Kategorie: L.Sarna

0 komentarzy

Dodaj komentarz