Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ.PUCHALSKIEGO w PROBOSZCZOWIE  obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z pandemią

Procedury znajdują się również w zakładce  Praca szkoły/dokumentacja/ procedury