Szkoła Podstawowa w Proboszczowie – klasy 4-8 – wzięła udział w projekcie zorganizowanym przez Sudecką Zagrodę Edukacyjną z Dobkowa pt. „Ograniczamy emisję w Krainie Wygasłych Wulkanów” – akcja dla szkół “Uczniowie kontra 🐉(k=g)”. Każda klasa wykonała na godzinach wychowawczych piękne plakaty dot. w/w temat każdy wychowawca wspierał swoich wychowanków w trakcie powstawania ich prac, wspólnie z nimi omawiał problem smogu, który jest bardzo groźny dla naszego zdrowia. Efektem końcowym była dokumentacja fotograficzna zarówno plakatów jak i procesu ich tworzenia.

Ponadto klasa 4 wraz z wychowawcą udała się na wycieczkę klasową do STAJNI POD OSTRZYCĄ, gdzie podczas zajęć konnych uczniowie mogli wygłosić właścicielom stajni krótkie referaty nt. smogu. Dzieci bardzo chętnie dzieliły się zdobytą wiedzą o negatywnych skutkach zanieczyszczania środowiska.

Za udział w akcji szkoła otrzymają sprzęt do mierzenia jakości powietrza i badania powietrza atmosferycznego oraz voucher na bezpłatne warsztaty edukacyjne.

Kategorie: Projekt