Stop – smog

Szkoła Podstawowa w Proboszczowie – klasy 4-8 – wzięła udział w projekcie zorganizowanym przez Sudecką Zagrodę Edukacyjną z Dobkowa pt. „Ograniczamy emisję w Krainie Wygasłych Wulkanów” – akcja dla szkół “Uczniowie kontra 🐉(k=g)”. Każda klasa wykonała na godzinach wychowawczych piękne plakaty dot. w/w temat każdy wychowawca wspierał swoich wychowanków w trakcie powstawania ich prac, wspólnie z nimi omawiał problem smogu, który jest bardzo groźny dla naszego zdrowia. Efektem końcowym była dokumentacja fotograficzna zarówno plakatów jak i procesu ich tworzenia. (więcej…)