Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego
.
TERMINY I CZAS TRWANIA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
język polski – 23 maja 2023r. godz. 9.00 –  120 minut
matematyka –24 maja 2023r. godz. 9.00 –  100 minut
język obcy nowożytny– 25 maja 2023r.godz. 9.00 –  90 minut
PRZEKAZANIE WYNIKÓW DO SZKÓŁ 6 LIPCA 2023r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.
Kategorie: Egzamin