Pierwszy poważny egzamin

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego . TERMINY I CZAS TRWANIA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 język polski Dowiedz się więcej…