2 października dzieci z klasy 0 miały okazję wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez Bibliotekę Gminną w Proboszczowie. Zajęcia dotyczyły promocji literatury i czytelnictwa w poszerzaniu wiedzy dzieci na temat serca.

Kategorie: M.Pieprzyk